1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. | 2400 Dunaújváros, Gutenberg köz 2.
Hétfő-Vasárnap: 9:00-18:00
Ajánlatot kérek
Ajánlatot kérek
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. | 2400 Dunaújváros, Gutenberg köz 2.
Hétfő-Vasárnap: 9:00-18:00
Főoldal / Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A „Neatly.hu” web felület szolgáltatásához

Alapadatok

Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-100369/2016., NAIH-100370/2016., NAIH-100372/2016 számokon nyilvántartásba vette.

Az adatkezelő adatai:

 • Név: Textiltech Kft.
 • Székhely: 2400 Dunaújváros, Gutenberg köz 2.
 • Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Gutenberg köz 2.
 • Cégjegyzékszám: 07-09-029611
 • Telefonszáma: +36 30 406 8040
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Egri Törvényszék mint Cégbíróság
 • Adószám:  26613310-2-07
 • E-mail cím: help@neatly.hu
 • Weboldal: www.neatly.hu

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

1. Bevezető

1.1. Jelen Adatkezelési Szabályzat a – www.neatly.hu – (továbbiakban: Szolgáltató) internetes honlapon a szolgáltatást használók (továbbiakban: Felhasználó) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1.2.  Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a regisztráció során adatainak megadásával jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére.

1.3. A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után a – www.neatly.hu –  weboldalra történő regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

1.4. A – www.neatly.hu – honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen tájékoztató rendelkezéseit és a Textiltech Kft. szolgáltatási, felhasználási, adatkezelési és adatfeldolgozási elveit és feltételeit. A szolgáltató jogosult jelen tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

2. Az adatkezelés elvei

2.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a Szolgáltató a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

2.2. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a regisztráció során hozzájárulását adta.

2.3. A Szolgáltató annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz.

2.4. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. A Szolgáltató elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezés jog tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.5. Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  (a továbbiakban: Infotv.);

    • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);

    • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

    • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a);

    • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a);

    • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

2.6. A – www.neatly.hu – tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja: a portál látogatása során a – www.neatly.hu – a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése, marketing célú kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatbázis gyűjtése, nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés, honlapon történő regisztráció.

Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától addig az időpontig, amíg az érintett nem törli regisztrációját, illetve az adatkezelőnél személyes adataira vonatkozó kifogással, törlési kérelemmel az érintett nem él. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

4. Hozzájárulás az adatkezeléshez

4.1. A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó határozott, önkéntes , tájékozott hozzájárulásán alapul az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a Felhasználó a regisztrációs felület kitöltésével, és a jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával ad meg.

4.2. Az adatkezelést a Szolgáltató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási számok: NAIH-100369/2016., NAIH-100370/2016., NAIH-100372/2016.

5. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó

5.1. A Szolgáltatás kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

5.3. A kezelt adatok köre: a Felhasználó által a cél eléréséhez szükséges, illetve önkéntesen megadott, megjelenített valamennyi személyes adat, a Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme valamint a feliratkozás dátuma, a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

5.4. Jelen portál html kódja a neatly.hu-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

5.5. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

5.6. A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

5.7. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

5.8. Az oldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A weboldalt felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Neatly.hu-tól!

5.9. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. web jelzőket (web beacons) is használnak. A web jelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

5.10. A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a weboldalt üzemeltető  Textiltech  Kft.-től, marketing tartalmú elektronikus levelet fogadjon, amelyek bizonyos esetekben a Textiltech Kft.-nek és alkalmanként más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától addig az időpontig, amíg az érintett nem törli regisztrációját, illetve az adatkezelőnél személyes adataira vonatkozó kifogással, törlési kérelemmel az érintett nem él. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az érintett az Infotv. 14. §-a alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmet, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozást (az érintett olyan nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri) e-mailben help@neatly.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

Ha a mindenkori adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a mindenkori adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A szolgáltató adatkezelése az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatok, a felhasználók lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontja, időtartama és helye vonatkozásában az Eker. törvényen, egyéb személyes adatok vonatkozásában pedig önkéntes hozzájáruláson alapul. A felhasználók a hozzájárulást a jelen weboldal adatkezelési és adatfeldolgozási irányelveinek elolvasásával és megismerésével adják meg.

6.2. A Szolgáltatásról bármikor lehetőség van leiratkozni a neatly.hu weboldalon, bejelentkezés után az „adataim” menüpont alatt, a „profil törlése” opcióra kattintva vagy a help@neatly.hu e-mail címre küldött „leiratkozás” tárgyú levéllel. Ekkor visszaállíthatatlanul eltávolítjuk a profilodat, amely egyúttal az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül. A profilod törlését és a hozzájárulás visszavonását követően a Szolgáltatás nem vehető igénybe, arra csak újbóli regisztrációt követően van lehetőség.

7. Adattovábbítás

7.1. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

8. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

8.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

9.1 Adatok módosítása, törlése, zárolása

9.1.1. A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen megadott személyes adatait, vagy kérheti azok törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását a help@neatly.hu E-mail címen.

9.1.2. A Szolgáltató törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

9.2. Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról help@neatly.hu címen. A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

9.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével);
 2.  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy

 3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben. Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

9.4. Jogorvoslat

Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:

Honlap:www.naih.hu
Telefon: +36-1-391-1400